Privacy Policy

Veiligheid en Privacy

Newcreation verbindt zich ertoe de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die U middels uw bestelling afsluit en om U vrijblijvend informatie van WWW.NEW-CREATION.BE toe te sturen. 


Wil U ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres door. Deze gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en zullen nooit doorgegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden. Gegevens die zich in de klantenlijst van NEW CREATION bevinden, kunnen op elk moment gevraagd, verbeterd, gewijzigd of geschrapt worden en er kan worden geweigerd dat deze gegevens gebruikt worden om informatie te versturen. Het volstaat een aanvraag te sturen op het volgende adres: newcreation@skynet.be 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, NEW CREATION heeft dus geen toegang tot zijn paswoord. 

NEW CREATION respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft toegang via zijn gebruikersprofiel tot het geheel van de over hem beschikbare gegevens op WWW.NEW-CREATION.BE ter consultatie, wijziging of verwijdering. 

WWW.NEW-CREATION.BE maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de gebruiker geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de gebruiker problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij de gebruiker contact met ons op te nemen zodat wij de bestelling alsnog kunnen invoeren. 

NEW CREATION houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kan er contact genomen worden op newcreation@skynet.be.